Ceník Železa

Ochodní název Kč/kg
 Těžký nový (nad 10 mm do délky 1.5 metru) - Fe12V  3.0
 Litina (radiátory, články z kotle atd.)  3.0
 Těžký starý (6-10 mm) - Fe16V  2.5
 Jekly, trubky, profily (4-6 mm) - Fe17  2.2
 Lehký starý (do 4 mm) bez nečistot - Fe27  2.0
 Starý šrot včetně nečistot - Fe28  1.0

Eko7 Odpadové hospodářství s.r.o.