Ceník Ostatních kovů

Obchodní název Kč/kg
Slinuté karbidy (SK/TK plátky) 250
Katalyzátory (pouze keramická vložka) 175

Eko7 Odpadové hospodářství s.r.o.